Δάνεια . . .
Από τη μια πλευρά , οι συχνές αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας κάθε μήνα τα επιτόκια και άρα τις δόσεις των στεγαστικών δανείων και απ΄την άλλη οι πολλές επιλογές του δανειολήπτη στην επιλογή τράπεζας έχουν κάνει και την σύναψη δανείου αρκετά σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία.

Η μεγάλη εμπειρία του γραφείου μας στα δάνεια και η συνεργασία μας με τους ισχυρότερους τραπεζικούς οργανισμούς, μας δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας και σε αυτόν τον τομέα, χωρίς επιπλέον επιβάρυνσή τους.

Θεωρούμε οτι ξεκινώντας για να λύσετε την στεγαστική σας ανάγκη καλό θα ήταν να ενημερωθείτε και για τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς δανείων και με βάση το προφίλ σας να εκτιμήσουμε μαζί τις δυνατότητες δανειοδότησης και άρα τα στοιχεία του ακινήτου που θα πρέπει να αναζητήσουμε (τετραγωνικά, περιοχή, ηλικία κ.α.).

Μην διστάσετε λοιπόν να κλείσετε ένα ραντεβού μαζί μας που σε μια ώρα πιθανόν να σας προσφέρει όλες τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για να ξεκινήσουμε, για το σπίτι των ονείρων σας "ξέροντας που πηγαίνουμε !!!".

Στο ραντεβού αυτό εκτός των δανείων, χρηστικά στοιχεία μπορείτε να αποκομίσετε σχετικά με δικηγορικά και συμβολαιογραφικά έξοδα καθώς και για την πιθανή ή μη φορολογική σας επιβάρυνση, καθώς και να λύσουμε οποιαδήποτε ακόμη απορία σας που αφορά το ακίνητο.